ป้ายกำกับ :

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

ถือเป็นงานใหญ่เผยแพร่คุณค่าและความสำคัญของโนราที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ศิลปินโนรา คณะโนราทั่วแดนใต้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง สำหรับงาน ” โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 ณ

เพิ่มเพื่อน