โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

ถือเป็นงานใหญ่เผยแพร่คุณค่าและความสำคัญของโนราที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ศิลปินโนรา คณะโนราทั่วแดนใต้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง สำหรับงาน ” โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ รศ.ดร.วิลาสีนี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานเมื่อวันก่อน พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

โอกาสนี้ ปลัด วธ. และผอ. ส.ส.ท ร่วมกันยกพานราดแก่ราชครูโนรา จุดเทียนชัย ถวายตาหลวง ถวายตายายครูหมอโนรา ชมการแสดง “ออกพราน นางทาสี” ชมการรำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว และ 4 ครูต้นโนรา ได้แก่ พญาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา พระนางนวลทองสำลี และขุนศรีศรัทธาจากคณะโนรา 160 คน ตัวแทนน้องๆ ที่เรียนโนราทั่วภาคใต้ จาก 10 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงเรียนสตรีพัทลุง, วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งกำกับโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

” โนรามีคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดงที่มีพัฒนาการสืบทอดมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 – 19 เป็นทั้งพิธีกรรม และศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิง เชื่อมโยงจารีตทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นภาคใต้ เป็น มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลัง และมีชีวิตชีวา เป็นนาฏยลักษณ์ของคนใต้ ทำให้ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนรา ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางกา เมื่อปี 2564 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ” นางยุพา กล่าว

ทั้งนี้ วธ. โดย สวธ. มีการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอด อาทิ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนราในฐานะศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านโนราให้แก่เยาวชน สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย จัดให้มีเวทีการแสดงโนราในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของโนรา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ประชาชนชาวไทยได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของโนรามาอย่างต่อเนื่อง 

ปลัด วธ. กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส เห็นความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ของไทยอย่างโนรา และมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของโนรา สร้างการมีส่วนร่วมของศิลปิน ชุมชนโนรา และสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสืบทอดโนรา วธ. โดย สวธ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดหลังจากยูเนสโกประกาศให้ “โนรา” ศิลปะท้องถิ่นใต้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องราวของโนราในเนื้อหาและมุมมองที่หลากหลายและลงรายละเอียดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

ตลอดการจัดงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การแสดงโนราบันเทิงและโนราร่วมสมัย โรงครูสาธิต 3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นพิธีกรรมโนราโรงครู (ใหญ่) ในรูปแบบโรงครูสาธิตประกอบการบรรยายให้ความรู้ โนราประชันโรง จัดเวทีเสวนา อาทิ เสวนา “เคลื่อนชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม Soft Power โนรา” เสวนา “ถอดรหัสโรงครู” , “ธรรมะ พระ และโนรา” และเสนวนา “สำรวจสถานะผู้หญิงในโลกโนรา” , “แลโนราผ่านสายตาคนรุ่นใหม่” มีบูธนิทรรศการ “โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” เรียนรู้องค์ความรู้โนรา ตลอดจนพื้นที่จัดแสดงภูมิปัญญา และศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา อาทิ บูธ workshop แกะสลักหน้าพราน สาธิตซ่อมเครื่องดนตรีโนรา บูธโรงหมอยา หมอบีบนวด บูธสาธิตเรียนรู้พื้นฐานโนรา ท่ารำ และเครื่องแต่งกายโนรา บูธวัตถุมงคล และเครื่องรางเกี่ยวเนื่องกับโนรา เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิคึกฤทธิ์แสดงโขน-โนรา ส่งต่อมรดกชาติ

เดินหน้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดปี 2566 หลังจากหยุดชะงักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ปีนี้มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น

จัด'โขน-โนรา'โชว์งานเลี้ยงผู้นำเอเปก

16 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในนามรัฐบาลไทย รวมถึงชาวไทยทั้งแผ่นดินได้ตระหนักถึงเกียรติสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน APEC Thailand 2022 มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์การแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงาม

3 หน่วยงานหนุนถ่ายทอด'โนรา'

8 ก.ย.2565 - นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “โนรา” ร่วมกับ รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 

นายกฯ ชื่นชมพัทลุงสืบสาน 'โนรา' ย้ำหนุน 'ซอฟท์พาวเวอร์' ต่อยอดท่องเที่ยว

นายกฯ เปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านฯ ชื่นชมพัทลุงสืบสานอนุรักษ์โนรา มรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ย้ำรบ.หนุน Soft Power ต่อยอดสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ชมรมมโนราห์ตรัง วอนปลดล็อกให้แสดงตามประเพณี ดีใจ 'ยูเนสโก' ยกเป็นมรดกโลก

ประธานชมรมมโนราห์ และเครือข่ายจังหวัดตรัง ดีใจ ยูเนสโก ประกาศมโนราห์เป็นมรดกโลก เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมเรียกร้องจังหวัดส่งเสริมศิลปะอาชีพรำมโนราห์ ถึงเวลาปลดล็อกรำมโนราห์ โรงครู ตามประเพณี หลังเว้นว่างมากว่า 2 ปี โอดทุกวันนี้เดือดร้อนหนัก