ป้ายกำกับ :

ผังแม่บทอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9

เปิดผังแม่บท'อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9' เนรมิตป่า-แก้มลิงใหม่กลางกรุง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ”อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9”  ซึ่งกำลังเปลี่ยนสนามม้านางเลิ้งเดิมให้เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน