ป้ายกำกับ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ศาลให้ประกันรุ้ง! ได้หายใจนอกคุกถึง 16 มิถุนายน

‘รุ้ง’ ได้หายใจนอกคุกต่อ ศาลระบุพฤติการณ์ไม่ก่อภยันตราย ให้ประกันตัวยาวถึง 16 มิ.ย. ปนัสยายังข้องใจเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมละเมิดสิทธิเสรีภาพ หวังเพื่อน 3 นิ้วได้ปล่อยตัวด้วย

เพิ่มเพื่อน