ป้ายกำกับ :

ผู้ว่าน่าน

ผู้ว่าน่านนำพุทธศาสนิกชนทำบุญ 'ตานก๋วยสลาก' อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น

ผู้ว่าน่านนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ทำบุญถวายทานสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน