ป้ายกำกับ :

ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา

ปรเมศร์ ผู้ท้าชิงนายกเมืองพัทยาชู 15 นโยบายเรียกคะแนน

ปรเมศร์ ย้ำ ทุกนโยบายทำได้จริง วาง 4 เป้าหมายหลัก แก้ปัญหาเมืองพัทยา เปิดแนวทางเร่งด่วน จ้างงาน กระตุ้นท่องเที่ยว ดึงเม็ดเงินเข้าพัทยาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เพิ่มเพื่อน