ป้ายกำกับ :

ผู้เดินทาง

โนรูเริ่มพ่นพิษแล้ว! สนามบินขอนแก่นเตือนผู้ใช้บริการมาล่วงหน้า 3 – 4 ชม.

สนามบินขอนแก่นประกาศเตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชม.หลังผลกระทบโนรู ทำให้น้ำท่วมหลายเส้นทาง ขณะที่ทำการบินในเส้นทางต่างๆ ยังคงให้บริการตามปกติ

เพิ่มเพื่อน