ป้ายกำกับ :

พรรคกรีน

'หมอระวี' เผย 6 พรรคตอบรับรวมกลุ่มอัมโนสู้หาร 100

‘หมอระวี’ สู้บัตรสองใบ ตั้งกลุ่ม ‘อัมโน ไม้ซีกงัดไม้ซุง’ หวังรวมพรรคเล็ก 20 พรรค อาสาสลายขัดแย้ง-ยึดหลักคนดีได้ปกครองบ้านเมือง

เพิ่มเพื่อน