ป้ายกำกับ :

พริกขี้หนูสวน

เบตงใช่ย่อย! พริกขี้หนูสวนเด็ดก้าน 500 ต่อ กก.

ผลพวงจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้พื้นที่เพาะปลูกแล้งจัด ส่งผลกระทบพริกขี้หนูสวนผลผลิตออกน้อย ราคาสูงอยู่ที่ กก.ละ 400 บาท เด็ดก้านทะลุ 500 บาทต่อ กก.

ผงะ! ที่เบตงราคาพริกขี้หนูเท่ากับเนื้อหมูแล้ว

พริกขี้หนูสวนที่เบตงราคาเท่ากับเนื้อหมูกิโลกรัมละ 250 บาทแล้ว แม่ค้าผักสดเผยสาเหตุหลักจากน้ำมันและพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาถีบตัว

เพิ่มเพื่อน