เบตงใช่ย่อย! พริกขี้หนูสวนเด็ดก้าน 500 ต่อ กก.

ผลพวงจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้พื้นที่เพาะปลูกแล้งจัด ส่งผลกระทบพริกขี้หนูสวนผลผลิตออกน้อย ราคาสูงอยู่ที่ กก.ละ 400 บาท เด็ดก้านทะลุ 500 บาทต่อ กก.

22 พ.ค.2567 - ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผลพวงจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน มีราคาปรับตัวสูงขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 400-450 บาท หากเด็ดก้านอยู่ที่ กก.ละ 500 บาทส่วนพริกจินดาแดงเด็ดก้านอยู่ที่ 200 บาท/กก.ไม่เด็ดก้านอยู่ที่ กก.ละ 150 บาท พริกกะเหรี่ยง เด็ดก้าน กก.ละ 300 บาท

แม่ค้าผักสด กล่าวว่า ช่วงนี้พริกราคาแพงเกิดจากผลกระทบอากาศที่ร้อนและสภาพความแล้งขาดแคลนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกทำให้พริกแห้งเหี่ยวมีแต่ดอก ออกผลผลิตน้อยส่งผลทำให้พริกขี้หนูสวน อยู่ที่ราคา กก. 400-450 บาทหากเด็ดก้านอยู่ที่ กก.ละ 500 บาท ส่วนพริกจินดาแดง เด็ดก้าน อยู่ที่ กก.ละ 200 บาท ไม่เด็ดก้านอยู่ที่ กก.ละ 150 บาท สาเหตุที่ผักสด พริกมีราคาสูงขึ้นตามสภาวะอากาศที่ร้อน ผลผลิตออกน้อย ส่วนผักสดที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จะสั่ง ผักสด มากจากจังหวัดราชบุรี

แม่ค้าผักสด ยังกล่าวอีกว่า ช่วงนี้ไม่รับพริกขี้หนูสวนมาขาย เพราะมีราคาแพงกลัวขายไม่ได้ แต่ก็มีคนมาถามหาซื้ออยู่ แต่อย่างไรก็ตามก็รอให้มีราคาลดลงกว่านี้เห็นใจผู้บริโภค และช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วคิดว่าสักพัก ราคาผักสดต่างๆ อาจจะมีราคาลดลง ที่ทราบมาในวันพรุ่งนี้ถั่วผฝักยาวปรับราคาลดลงจาก กก.ละ 100 บาทลดลงเหลือ กก.ละ 30 - 40 บาท

ส่วนทางด้านคนซื้อบอกว่า ถึงพริกขี้หนูสวนราคาจะแพงแต่ต้องซื้อเนื่องจากต้องใช้ และหันมาใช้พริกแดงจินดาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าพริกขี้หนูสวน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีพลาด! ราคาผักในยะลาปรับขึ้นรับเทศกาลกินเจ

ผักสดชนิดต่างๆ ในตลาดเทศบาลเมืองเบตงเริ่มปรับราคาสูงขึ้น เหตุเพราะฝนตกชุก น้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกและอยู่ช่วงใกล้เทศกาลกินเจที่ใกล้จะมาถึงนี้

ผงะ! ที่เบตงราคาพริกขี้หนูเท่ากับเนื้อหมูแล้ว

พริกขี้หนูสวนที่เบตงราคาเท่ากับเนื้อหมูกิโลกรัมละ 250 บาทแล้ว แม่ค้าผักสดเผยสาเหตุหลักจากน้ำมันและพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาถีบตัว