ป้ายกำกับ :

พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งเป้าสนับสนุน 110 ล้านบาท/ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาบริการสาธารณะครอบคลุมคนทุกกลุ่ม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

เพิ่มเพื่อน