ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์ไห

ปรับภูมิทัศน์ 'ภูมิภูเบศร' เป็นแลนด์มาร์กรับนักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพ

ปรับภูมิทัศน์ ‘ภูมิภูเบศร’ เป็นแลนด์มาร์กรับนักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพ เตรียมพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไห แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมคอร์สการอบรมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง

เพิ่มเพื่อน