ป้ายกำกับ :

พึ่งพาถ่านหิน

ไม่มีผลิตไฟฟ้า ฟิลิปปินส์วอนอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกถ่านหิน

รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำหนังสือถึงอินโดนีเซีย เรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกถ่านหิน ชี้นโยบายของอินโดนีเซียที่เก็บถ่านหินไว้สำหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศ จะก่ออันตรายสร้างความเสียหายต่อฟิลิปปินส์ซึ่งต้องพึ่งพาถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเช่นกัน

เพิ่มเพื่อน