ป้ายกำกับ :

ฟื้นฟูกิจการ

สินมั่นคงประกันภัยได้ไปต่อ! ศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการ

ศาลล้มละลายกลางรับฟื้นฟูสินมั่นคงประกันภัยจากพิษ เจอ-จ่าย-จบ หลังก่อนหน้านี้ 3,068 ผู้เอาประกันภัยโควิดยื่นคำคัดค้าน

'สินมั่นคง' อ่วมพิษโควิดไตรมาสแรกขาดทุน 2.9 หมื่นล้าน เร่งวางกรอบฟื้นฟูกิจการ

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งต่อ ก.ล.ต. ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 ซึ่งแสดงผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 และ 2564 จำนวน (29,421.37) ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน