ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

‘อุโมงค์ปิยะมิตร 1 เบตง' ต้นแบบการบริหารจัดการตามศาสตร์พระราชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดึงอุโมงค์ปิยะมิตร 1 เบตง ดันเป็นต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา

เพิ่มเพื่อน