ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

ทีม SBU ปล่อยของ ... ชิงรางวัลใหญ่ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โชว์ผลงานเด่นจนได้รับรางวัล 2566 “ระดับดีมาก” ในกลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี

ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สพร.)

เส้นทางสู่มืออาชีพกับ SBU

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกนำทีมโดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน จัดแสดงนิทรรศการ และให้คำ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก

เพิ่มเพื่อน