ทีม SBU ปล่อยของ ... ชิงรางวัลใหญ่ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โชว์ผลงานเด่นจนได้รับรางวัล 2566 “ระดับดีมาก” ในกลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

โครงงาน การออกแบบเชิงทดลองระบบกักเก็บพลังงานด้วยกังหันพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามคนได้แก่ นายวัฒนชัย ชื่นชม นายปัญญา พ่วงเชียง และนายพิเชษฐ์ เชื้อจันทร์ โดยมีอาจารย์อภิชิต เสมศรี อาจารย์ณัฐวดี มหานิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในงานเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ไปร่วมเปิดบูธจัดแสดงนวัตกรรมเด็ดๆของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพของนักศึกษาของสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 744 7356 – 65 ต่อ 100 -106 หรือชมรายละเอียดได้ที่ www.southeast.ac.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเข้ารับรางวัลงานวิจัยแห่งชาติ 66

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Exp

ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สพร.)

เส้นทางสู่มืออาชีพกับ SBU

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกนำทีมโดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน จัดแสดงนิทรรศการ และให้คำ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก