ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ป้องกันซึมเศร้า"ไทย"ติดอันดับโลก

จากสถานการณ์โรคซึมเศร้าในประเทศไทยประจำปี 2560 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ 44 มีอัตราการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าร้อยละ 18 และพบว่าวัยรุ่นฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าประมาณปีละ 4,000 ราย ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก

สร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ฐานกำลังสู่องค์กรสุขภาวะยั่งยืน

คน คือ หัวใจขององค์กร การสร้างคนหรือกระบวนการพัฒนาคนจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน