ป้ายกำกับ :

มูลนิธิหมอฟรานซีส คริสเตียน

เปิด'เรือนวราพร' รักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อระลึกถึงอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้ง”พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” และบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งยังเป็นนักต่อสู้เพื่อพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ มูลนิธิอินสาท-สอาง และ มูลนิธิหมอฟรานซีส คริสเตียน

เพิ่มเพื่อน