ป้ายกำกับ :

ยุคหลังโควิด-19

ความท้าทายต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในโลกยุคหลังโควิด-19

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การกระจายรายได้ และการเข้าถึงความเป็นธรรมของบริการภาครัฐมาโดยตลอด จนแทบจะเรียกได้ว่า ในปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องคุยกันอีกแล้วว่า ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยมีความสำคัญมากเพียงใด

เพิ่มเพื่อน