ป้ายกำกับ :

รถรางชมเมือง

นักท่องเที่ยวตอบรับดีนั่งรถรางชมเมืองสงขลา

รถรางชมเมือง ของเทศบาลนครสงขลา ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการสร้างสีสันการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ง่าย โดยใช้รถรางนำเที่ยว

เพิ่มเพื่อน