ป้ายกำกับ :

ราคาผักผลไม้

ผักชีตรังราคาลดฮวบ แต่ผักชนิดอื่นแพงหูฉี่

ราคาผักชีในตลาดสดเทศบาลนครตรังเริ่มปรับราคาลง จากเดิม 400 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 250-300 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ผักชนิดอื่นกลับมีราคาเพิ่มสูขึ้น แม่ค้าบอกสาเหตุมาจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่

เพิ่มเพื่อน