ป้ายกำกับ :

รีเมคเพลงไทย

รีเมค 30 เพลงทรงคุณค่าให้โดนใจคนรุ่นใหม่

8 มี.ค.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำบทเพลงส่งเสริมสังคมไทย

เพิ่มเพื่อน