ป้ายกำกับ :

ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม

ผ่านฉลุย! "สัณหพจน์" ปลื้ม สภาฯ ดัน ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม ขายผ่านออนไลน์ได้

วันนี้ (29 มิ.ย.65) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม

เพิ่มเพื่อน