ป้ายกำกับ :

ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต

จีนลดระดับสัมพันธ์การทูตลิทัวเนีย กริ้วให้ไต้หวันเปิดสนง.

รัฐบาลจีนลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับลิทัวเนียเหลือขั้นอุปทูต ประท้วงที่ลิทัวเนียยอมให้ไต้หวันตั้งสำนักงานผู้แทนโดยใช้ชื่อว่าไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน