ป้ายกำกับ :

วันอาสาสมัครไทย

นายกฯ กล่าววันสังคมสงเคราะห์-อาสาสมัครไทย ชื่นชมทุกคน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

นายกฯ กล่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ชื่นชมอาสาฯทุกส่วน ปฏิบัติภารกิจ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เพิ่มเพื่อน