นายกฯ กล่าววันสังคมสงเคราะห์-อาสาสมัครไทย ชื่นชมทุกคน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

นายกฯ กล่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ชื่นชมอาสาฯทุกส่วน ปฏิบัติภารกิจ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

21 ต.ค.2565 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม กล่าวผ่านบันทึกวิดีทัศน์ เนื่องในโอกาส “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย” ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตลอดจนช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย” วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับทุกคนและองค์การ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสังคมสงเคราะห์นานัปการ ทั้งการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมงานอาสาสมัคร ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยตลอดมา

"รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้วยการยกระดับหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเป็นอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในทุกมิติแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร เพื่อร่วมช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้เปราะบาง และผู้อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากฎ

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในวันนี้ พร้อมชื่นชมอาสาสมัครทุกคนที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ โดยได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัคร ให้มีองค์ความรู้ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับพื้นที่จะเป็นพื้นฐานและพลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้อย่างสะดวก เพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พรรคศรีวิไลย์' เล่นใหญ่ ชื่นชม 3 ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างน้อย ชู 'สส.เต้' เป็นนายกฯ

พรรคไทยศรีวิไลย์ ชื่นชม 3 ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างน้อย วินิจฉัยปม 8ปีนายกฯ ลั่นหลังเลือกตั้งแม้จะได้กี่เสียงก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับ'ประยุทธ์'พร้อมชู ' ส.ส.เต้' เป็นนายกฯ

นายกฯ สั่งสธ.จัดทีมติดตาม-คัดกรองผู้มีความเสี่ยง 'ฝีดาษวานร' ขอปชช.เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

นายกฯ สั่งสาธารณสุขจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตาม-คัดกรองผู้มีความเสี่ยง ฝีดาษวานร เตือนปชช.อย่าตื่นตระหนก สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

นายกฯ สั่งขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาส่งออกครบวงจร

นายกฯ สั่งการผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่นกว่าแสนล้าน พร้อมพัฒนาส่งออกครบวงจร แมลงผง สินค้าเกษตรท้องถิ่นขึ้นทะเบียน GI

'เนติบริกร' ย้ำ ปม 8 ปี นายกฯ กับยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่เชื่อมโยงกัน ใกล้ 24 ส.ค.ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยได้

'วิษณุ' ย้ำ ปม 8 ปี นายกฯ กับยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่เชื่อมโยงกัน เคยพูดมาแล้วว่ากฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องยื่น ระบุใกล้ 24 ส.ค.สมาชิกรัฐสภาไปยื่นศาลรธน.วินิจฉัยเรืองคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกฯได้