ป้ายกำกับ :

ศิษย์เก่าจุฬาฯ

เข้มข้น! นิสิตเก่าจุฬาฯ เสวนา 'ลุ่มลึกในรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต'

กลุ่มนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “CU Wisdom เพาะต้นกล้า” จัดการอภิปราย และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “จุฬาฯ รวมใจ : ลุ่มลึกในรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

เพิ่มเพื่อน