'วิรังรอง' ชี้เปรี้ยง 'อุเทนถวาย' รักและปกป้องสถาบัน ตรงข้ามกับนิสิตจุฬาฯส่วนหนึ่ง

1 มี.ค.2567 - นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ และนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 30 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีย้ายอุเทนถวายว่า ดิฉันอาจคิดไม่เหมือนคนอื่น: จุฬาฯ มีที่ดินพระราชทานนับพันไร่ ใช้เพื่อการศึกษาประมาณกึ่งหนึ่ง ที่เหลือใช้เชิงพาณิชย์ และให้หน่วยราชการ/สถานศึกษาต่าง ๆ เช่า

จุฬาฯ จะกรุณาแบ่งที่ดินให้น้อง ๆ อุเทนถวายได้ใช้เรียนหนังสือสัก ๒๐ ไร่ได้ไหม สังคมจะอยู่ได้ต้องเมตตากัน ประเทศจะเจริญต้องอาศัยเยาวชนนิสิตนักศึกษาการศึกษาทุกศาสตร์ทุกแขนงทุกชั้นเรียนสำคัญเท่ากันหมด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีมากอยู่แล้ว ควรให้โอกาสเยาวชนให้ได้เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีสถานที่เรียน อย่าขับไล่ไสส่งพวกเขาเลย

จุฬาฯ เป็นสถาบันการศึกษา อุเทนถวายก็เป็นสถาบันการศึกษา เราควรคิดเรื่องความเท่าเทียมด้านการศึกษา การให้ความรู้เยาวชนเป็นหลักสำคัญ และคิดถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๖

จุฬาฯ และอุเทนถวายก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน ทรงอนุญาตให้ทั้ง ๒ สถาบัน ใช้ที่ดินผืนเดียวกัน เราควรระลึกถึงพระราชประสงค์เหนืออื่นใด จะอ้างว่าอุเทนถวาย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ครั้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย อย่างนั้นแสดงว่า จุฬาฯ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไม่ได้คิดถึงพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๖ เลย

อุเทนถวายแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา นี้ไม่ใช่หรือคือเยาวชนที่ชาติต้องการ เราจะแยกเขาแยกเราแยกเยาวชนส่วนหนึ่งออกไปให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจสร้างปัญหาในสังคมอีกหรือ เยาวชนที่ถูกล้างสมองให้เข้าใจสถาบันผิด ๆ ทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาไม่พอหรือ อย่างน้อยนักศึกษาอุเทนถวายก็มีความจงรักภักดี ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่วางใจได้ ในขณะที่นิสิตจุฬาฯ ส่วนหนึ่งเสียอีกที่แสดงออกซึ่งความไม่เคารพสถาบันและประเพณีอันดีงามของจุฬาฯ เช่นต่อต้านการถวายบังคมในพิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่ ตลอดจนการรณรงค์ไม่รับปริญญา ดังนั้นในทุกสถาบันมีทั้งนิสิตนักศึกษาที่ดีและไม่ดี อุเทนถวายก็เช่นกัน เรื่องนักศึกษาอุเทนถวายส่วนน้อยที่มีปัญหาตีรันฟันแทงกัน เรื่องนี้น้อง ๆ อุเทนถวายก็ควรแก้ไข นับแต่วันนี้ขอให้เลิกยกพวกตะลุมบอนกันได้แล้ว

เราพูดกันมากและพูดกันมานานหลายศตวรรษเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเรื่องการสร้างความเท่าเทียมกัน พูดกันตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งจนไปถึงในสภา บ้างก็ขีดเขียนไว้ในแผนพัฒนา/แผนปฏิรูปประเทศ แม้ในจุฬาฯ ก็สอนเรื่องนี้ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นดูเหมือนจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษหรือเป็นเพียงแค่น้ำลายปาก ครั้งนี้เป็นโอกาส จุฬาฯ จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และช่วยสร้างความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ถ้าจะต้องต่อสู้ฟาดฟันกันทางกฎหมาย อุเทนถวายก็คงจะสู้จุฬาฯ ไม่ได้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารจุฬาฯ จะยอมถอยสักก้าวหนึ่ง เพื่อความปรองดองสงบสุขในสังคม และเพื่อน้อง ๆ อุเทนถวาย ตลอดจนเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีสถานที่ศึกษาวิชาชีพ ณ สถาบันบนที่ดินที่เคยได้รับพระบรมราชานุญาตอย่างภาคภูมิใจ จุฬาฯ มีความภาคภูมิใจอย่างไรที่ได้รับพระราชทานที่ดินและพระนาม อุเทนถวายก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ใจเขาใจเรา

นางวิรังรอง โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวอีกว่า ต่อให้ตีกันตายไปข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ก็ไม่เป็นภัยต่อสถาบันและความมั่นคง แต่การที่นิสิตจุฬาที่เอานักโทษคดี 112 มาปฐมนิเทศนิสิตใหม่ นั่นเหมือนเป็นขบวนการล้มล้างสถาบันเลย เรื่องนี้ทำไมสังคมไม่เห็นไม่มอง ไปดูแต่เรื่องเด็กส่วนหนึ่งตีกันและเด็กส่วนที่ดีๆที่สร้างสรรค์สังคมที่จบจากอุเทนถวายก็มีมาก ลำพังวิศวะจุฬาฯจะออกมาสร้างตึกสร้างบ้านได้ไหม เราจะหวังพึ่งแต่วิศวะจุฬาได้ไหม หรือว่าบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ บอกได้ไหมว่าไม่มีผลงานของอุเทนถวายเลย

อุเทนถวายรักและปกป้องสถาบันตลอดมา ผิดกับบางสถาบันที่ได้รับถวายพระนามและที่ดิน แต่กลับไม่ปกป้องสถาบันแถมปล่อยให้มีการล่วงเกินตลอดมาหลายปี

ร. ๖ ทรงพระราชทานอนุญาตให้อุเทนถวายใช้ที่ดินและมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ดิฉันไม่คิดว่าจะมีในหลวงพระองค์ใด ไล่นักศึกษาออกจากสถานที่เรียน เผลอ ๆ จะพระราชทานที่ดินให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ แล้วจุฬาฯ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นใคร จะไปขับไล่ผู้ที่เคยได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อจุฬาฯ วางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่อุเทนถวายเป็นพื้นที่ทางวิชาการ อุเทนถวายก็เป็นพื้นที่ทางวิชาการอยู่แล้ว ทำไมจุฬาฯ ไม่แบ่งพื้นที่ของจุฬาฯ ที่ใช้เชิงพาณิชย์ที่มีมากมายหลายร้อยไร่ มาใช้พัฒนาทางวิชาการแทนการไล่ที่อุเทนถวาย?

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและเป็นผู้เสริมสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาโดยพิจารณาด้วยคุณธรรม ทำไมปัจจุบันโรงเรียนอื่นยังเช่าที่ดินจุฬาฯ ต่อไปได้ แต่อุเทนถวายอยู่ไม่ได้?

เพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาของประเทศชาติ ที่ดินเพียง ๒๐ ไร่ จากพันกว่าไร่ที่ได้รับพระราชทานมา จุฬาฯ ที่เคยได้ชื่อว่า"เป็นเสาหลักของประเทศ " จะยอมเสียสละที่ดิน ๒๐ ไร่ ที่จุฬาฯ มิได้ต้องจ่ายเงินซื้อแม้สักบาทเดียว เพื่อการศึกษาของเยาวชนได้หรือไม่? ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเมตตาของผู้บริหารจุฬาฯ ล้วน ๆ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอโอ๋' มองดราม่าอัญเชิญพระเกี้ยว อย่าเห็นคนรุ่นใหม่เป็นศัตรู ขอให้รู้ผู้ใหญ่จะตายก่อน

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หรือ หมอโอ๋ เจ้าของเพจ "เลี้ยงลูกนอกบ้าน" ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กว่าด้วยเรื่องอัญเชิญพระเกี้ยว

'วิรังรอง' อัปเดตข้อมูล ไล่บี้อธิการบดีจุฬาฯ เปิดผลสอบวิทยานิพนธ์ฉาว

นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 30 โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตการยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

'ดร.นิว' ถามอธิการบดี จะเลือกรักษาเกียรติภูมิของจุฬาฯ หรือ วิทยานิพนธ์ชี้นำความคิดล้มล้างฯ

จากกรณีศาลอาญายกฟ้อง อ.ไชยันต์ ไชยพร คดีหมิ่นประมาท นายณัฐพล ใจจริง ผู้เขียนหนังสือ "ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ" และ "ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี"