ป้ายกำกับ :

ศูนย์ข้อมูลโควิด

ติดเชื้อโควิด 22,818 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 52 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 รวม 22,818 ราย จำแนก

ติดเชื้อโควิดพุ่ง 25,615 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย!

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวัน พบ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 25,615 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,449 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 166 ราย ผู้ป่วยสะสม 621,462 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ไทยวันนี้ติดเชื้อโควิด 18,885 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 29 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดรวม 18,885 ราย จำแนกเป็น

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งรายวัน เสียชีวิตเพิ่มอีก 25 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 16,330 ราย

เปิด 10 อันดับจังหวัดติดเชื้อเพิ่มสูงสุด 'กทม.' ยังหนัก 'ชลบุรี' ลดต่อเนื่อง

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย

เปิด 10 จังหวัดติดเชื้อโควิดสูงสุด 'กรุงเทพ' พุ่งแซง 'ชลบุรี'

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,793 ราย

ติดเชื้อโควิด 2,766 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 30 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 รวม 2,766 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,587 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 59 ราย ผู้

ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,595 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวัน รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,595 ราย

เพิ่มเพื่อน