ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7,793 ราย เสียชีวิต 18 ราย

15 ม.ค.2565 - ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
รวม 7,793 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,523 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 270 ราย

ผู้ป่วยสะสม 92,973 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 5,202 ราย

หายป่วยสะสม 48,630 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,368 ราย

เสียชีวิต 18 ราย