ป้ายกำกับ :

สมหมาย ภาษี

ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ กับ ไม่ถูกต้องแต่ถูกใจ

ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม นี้แล้ว และวันต่อมาสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการจัดประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภาขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในด้านนิติบัญญัติให้ประชาชนมีความสุขความเจริญ และให้ประเทศเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้

อีกไม่นานเกินรอ น้ำตาจะคลอเมื่อเห็นโลงศพ

เมื่อปี่กลองของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยดังกระหึ่มขึ้น พรรคการเมืองของไทยทุกพรรคก็สุดที่จะคึกคัก ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่ยิ่งคึกมากจนศรีธนญชัยออกมาเพ่นพ่านให้เห็น วันๆ ไม่ได้คิดไม่ได้นั่งทำงาน แต่กลับออกไปตรวจราชการแถวต่างจังหวัดจนหัวชนกัน ยิ่งพวกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกว่า ส.ส. ที่ได้รับการเลือกตั้งตามหนทางประชาธิปไตยเข้ามา บ้างก็ลาออก บ้างก็หนีประชุม อ้างโน่นอ้างนี่ แต่ก็เห็นๆ กันว่าไปเป็นศรีธนญชัยหาเสียงปาวๆ อยู่ต่างจังหวัด นี่คือการเมืองไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “การเมืองแบบศรีธนญชัย”

ดาบสองคมของหนี้ครัวเรือน

ประเทศที่เศรษฐกิจยังต้วมเตี้ยม เพราะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำแบบไทย ยากที่จะดันให้เศรษฐกิจเติบโตแบบยั่งยืนเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วได้ง่ายๆ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องแบกภาระหนี้ครัวเรือนกันแทบเลือดตากระเด็นในทุกวันนี้

เพิ่มเพื่อน