ป้ายกำกับ :

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ จี้พรรคการเมือง ผลักดันร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งคสช.

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ จี้พรรคการเมือง ผลักดันร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่น ‘ก้าวไกล’ ย้ำควรยุติอำนาจแบบรวมศูนย์ เผยยกร่างพ.ร.บ.รอแล้ว

เพิ่มเพื่อน