ป้ายกำกับ :

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

ในหลวงทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตพระสันติปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์

4 ม.ค.2566 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในการที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เพิ่มเพื่อน