ป้ายกำกับ :

สาธารณสุขไทย

นายกฯ เชื่อมั่นงาน 'เฮลท์ เอ็กซ์โป' สร้างภาพลักษณ์สาธารณสุขไทย ชมพัฒนาเทคโนโลยีผลิตกัญชา

นายกฯ เชื่อมั่นงาน Thailand International Health Expo 2022 สร้างภาพลักษณ์ความพร้อมด้านสาธารณสุขไทย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมชื่นชมการพัฒนาใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการผลิตกัญชาทางการแพทย์

นายกฯ ชื่นชม 'นพ.ไพศาล-นพ.ประกิต' ทำให้สาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับ

นายกฯชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ไทย 2 ท่าน ได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก พร้อมขอบคุณความทุ่มเทสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ สาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลก

เพิ่มเพื่อน