ป้ายกำกับ :

สำนักงาน ก.พ.ร.

ติดต่อราชการออนไลน์สะดวกรวดเร็ว กับกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เคยไปติดต่อราชการด้วยตนเอง แล้วพบความยากลำบากเกินควรไหมครับ? เสียทั้งเวลาเดินทาง เวลาต่อคิวเป็นวัน ๆ เสียทั้งเงินทอง ไม่ว่าจะค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร

ประธานบอร์ดสสวท. ร่อนหนังสือแจงขั้นตอนพิจารณาตำแหน่ง 'ผอ.สสวท.' สมัยสองโปร่งใส

ประธานบอร์ด สสวท. ร่อนหนังสือแจงขั้นตอนพิจารณาตำแหน่ง ผอ.สสวท.สมัยสองโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลังมือดีส่งบัตรสนเทห์บิดเบือน

เพิ่มเพื่อน