ป้ายกำกับ :

สุรพงษ์ เมี้ยนมิตร

สนข.ผุดระบบ 'Ai' แก้ปัญหาจราจร

สนข.ผนึกความร่วมมือ สตง.กทม.ทล.กทพ.และทช.นำระบบกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai เพื่อประมวลผลข้อมูลตัวเลขรถที่วิ่งบนถนนเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด

เพิ่มเพื่อน