ป้ายกำกับ :

หม่อนเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

9 ศิลปินเอกที่ตกเป็นทาส 'เพื่อนขนฟู'

เพราะความสุขของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน บ้างมีความสุขกับการกินของอร่อย บ้างได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ บ้างได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจกัน เมื่อหันไปมองรอบข้างก็อาจจะพบเห็นคนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงที่รักและซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับ

เพิ่มเพื่อน