ป้ายกำกับ :

หลักธรรมศาสนาพุทธ

'ศรีสุวรรณ' จี้สำนักพุทธฯสอบวัดท่าไม้จัดทำ 'ตู้บริจาคขอพร' ขัดหลักศาสนาหรือไม่

‘ศรีสุวรรณ’ซัดตู้บริจาคขอพรวัดท่าไม้ไม่ใช่กุศโลบายแต่เป็นพุทธพาณิชย์หากินกับความลุ่มหลงเพ้อฝันของประชาชน ขัดหลักธรรมของศาสนาพุทธ จี้สำนักพุทธฯสอบให้ยุติใช้ถ้อยคำบนตู้บริจาคพร้อม คาดโทษผู้บริหารวัด

เพิ่มเพื่อน