ป้ายกำกับ :

องค์พระธาตุพนม

'พระโตโน่' จำวัดฝั่งลาวเป็นวันที่สอง ร่วมทำวัตรเย็นบูชาพระธาตุศรีโคตรบอง

‘พระโตโน่’ จำวัดฝั่งลาวเป็นวันที่สอง ร่วมทำวัตรเย็นบูชาพระธาตุศรีโคตรบอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทำบุญยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญหลังใหม่

เพิ่มเพื่อน