ป้ายกำกับ :

อากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก…ตามที่ กองทัพเรือได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้ออากาศยานไร้คนขับประจำ ฐานบินชายฝั่ง

ทัพเรือเลือก Elbit Systems จัดหาอากาศยานไร้คนขับวงเงินกว่าสี่พันล้าน

กองทัพเรือประกาศแล้ว Elbit Systems – Aerospace คว้าเค้กอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งไปวงเงินสี่พันล้าน สเปก UAV แบบ Hermes 900

เพิ่มเพื่อน