ป้ายกำกับ :

อาคารศูนย์ควบคุมการจราจร

ทช.ลุยใช้ ’ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ’ เพิ่มประสิทธิภาพหนุนการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมการจราจรด้วยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หนุนการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ลดปัญหาการจราจรในสายทาง

เพิ่มเพื่อน