ป้ายกำกับ :

อาจารย์หัวสี่เหลี่ยม

'ท่านใหม่' ไม่เข้าใจ พวกสะเก็ดตีนเมรุ พวกอาจารย์หัวสี่เหลี่ยม ทำไมถึงใจร้อนล้มล้างสถาบันฯ

ผมจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงใจร้อนกัน อยากจะรีบล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กันเหลือเกิน

เพิ่มเพื่อน