ป้ายกำกับ :

อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ

รองผู้ว่าฯภูเก็ตกำชับเข้ม เล่นสงกรานต์ปฏิบัติตามมาตรการสธ. หลังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืน

รองผู้ว่าฯภูเก็ตกำชับเข้มเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หลังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืน ด้านผู้ประกอบการซอยบางลา ป่าตอง ชี้แจงนักท่องเที่ยวอาจไม่เข้าใจมาตรการ

เพิ่มเพื่อน