ป้ายกำกับ :

อีสาน ยูไนเต็ด

'อีสาน ยูไนเต็ด' จี้ส.กีฬาฟุตบอลฯ คืนสิทธิ์ลุยลีกสูงสุด ด่วนภายใน 15 วัน

ตามที่ศาลปกครองสูงสุด ได้ตัดสินให้สโมสรฟุตบอลอีสาน ยูไนเต็ด ชนะในคดีที่ยื่นฟ้องสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทั้งคดีหมายเลขดำที่ อร.25/2560, หมายเลขแดงที่ อร.88/2565 รวมถึงศาลปกครองอุบลราชธานี พิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 52/2556, คดีหมายเลขแดงที่ 847/2559 นั้น

'สมยศ'ขอทยอยจ่ายให้อีสาน ยูไนเต็ด พร้อมตามทวงหนี้กรรมการยุค'บังยี'

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งพิพากษาให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) เพิกถอนมติหรือคำสั่งของสมาคมที่กำหนดเงื่อนไขให้ นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์, นายสรศาสตร์ ศรีธัญรัตน์ และ นายธเนศ เครือรัตน์ ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัท อีสาน ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ฟ้องคดี และให้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน 18.4 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ สมาคมฯ ขอชี้แจงเรื่องทั้งหมด ดังนี้

เพิ่มเพื่อน