ป้ายกำกับ :

ฮับอาเซียน

'สมาคมสายการบิน' ถก 'พิธา' หวังฟื้นไทยเป็นฮับอาเซียน

“สมาคมสายการบินฯ” นัดถก “พิธา”สาง 3 ปมปัญหา ภาษีน้ำมันฯ-ฟรีวีซ่า-ลดต้นทุน ฟื้นไทยเป็นการบินฮับอาเซียน ด้าน “พิธา”ย้ำหากก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบิน พร้อมหารือสายการบินวางแนวทางลดต้นทุนค่าตั๋วให้เหมาะสม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น

'กรมเจ้าท่า' ดันตั้งองค์การมหาชนส่งเสริมการพาณิชยนาวี ชูฮับอาเซียน

“กรมเจ้าท่า” รุกแผนยุทธศาสตร์ดันพาณิชยนาวีไทยศูนย์กลางอาเซียน ยกร่างกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับใหม่ ชงจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี (องค์การมหาชน) เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทย

เพิ่มเพื่อน