ป้ายกำกับ :

เกษียณอายุ

ครม. อนุมัติโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของกลาโหม ปีงบประมาณ 68-70

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม (กห.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570

สุขใจวัยเกษียณ พร้อมรับเงินชราภาพ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในวัยเกษียณอายุ โดยผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย จะได้รับบำเหน็จชราภาพ รับเงินก้อนครั้งเดียว ส่วน

เมื่ออายุยืนยาวขึ้นผู้สูงอายุควรมีชีวิตทำงานต่อไปอีกนานเท่าใด?

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หรือยุคที่ในจำนวนประชากรคนไทย 100 คน จะมีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 20 คน นับเป็นจำนวน ประมาณ 14 ล้านคน

ตำรวจเตือน 3 ภัยออนไลน์ ระวัง ข้าราชการเกษียณ สูญเงิน

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก บช.สอท. กล่าวว่า ตามที่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีข้าราชการต่างๆ ครบกำหนดอายุการรับราชการ หรือที่เรียกว่าเกษียณอายุราชการนั้น ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีมิจฉาชีพมักนำมาใช้หลอกลวงประชาชน

'กสทช.' คลอดระเบียบใหม่เงียบ! ปลดออก-เข้าโครงการเกษียณก็ได้บำเหน็จ?

อึ้ง! กสทช.ออกระเบียบบำเหน็จฉบับใหม่เอี่ยมอ่อง มีผลบังคับใช้แล้ว พนักงานเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด-ปลดออก-ไม่ต่อสัญญาจ้างก็ได้บำเหน็จด้วย

เพิ่มเพื่อน