ป้ายกำกับ :

เกาะหมาก จังหวัดตราด

แหล่งท่องเที่ยวไทย 3 แห่งได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022

โฆษกรัฐบาลเผย แหล่งท่องเที่ยวไทย 3 แห่ง ‘เกาะหมาก-บ้านห้วยปูแกง -สาปยา’ ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022

เพิ่มเพื่อน