ป้ายกำกับ :

เขื่อนหลวงพระบาง

FFT ให้ข้อมูล 11 ธ.พาณิชย์ไทย ปมสร้างเขื่อนหลวงพระบาง หวั่นกระทบมรดกโลก

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand-FFT) ได้ส่งรายงาน “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ” สู่การปฏิบัติ- กรณีโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนหลวงพระบาง” ซึ่งระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม

เพิ่มเพื่อน