ป้ายกำกับ :

เทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ

Awakening Bangkok 2022 เทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ

Time Out Bangkok ผู้จัดงาน Awakening Bangkok ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ,

Time Out Bangkok ผนึกความร่วมมือพันธมิตร เนรมิตเทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ “Awakening Bangkok 2022”

Time Out Bangkok ผู้จัดงาน Awakening Bangkok ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.), สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB),สํานักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (CEA) บริษัท Diageo Moet Hennessy (Thailand)

เพิ่มเพื่อน